Kentur

Yönetim Kurulu

Ahmet TOKKAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Üzeyir ÇAKIR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hikmet ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Ali ÇİÇEK
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet OKUYUCU
Yönetim Kurulu Üyesi
Celalettin CİNGÖZ
Denetçi
Ayşe SEVENCAN
İdari İşler ve Muhasebe
Müdürü